Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 3,793

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 76» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 - Overleden in het burgerlijk Hospitaal gelegen aan de Houtmarkt nr 2,
- Tijdstip overlijden : 21.00 u.
- Getuigen : Franciscus Trensaert, timmerman, 62 jr ; Edmondus Fosseprez, schrijver, 40 jr, beide alhier wonende, kennissen van de overledene ;
Mylle Engelbertus Joannes (I6132)
 
52 - Overleed tijdens een luchtaanval boven Kortrijk (1944). Peene Marie-Jos? (I6362)
 
53 - Poorter van Veurne in 1740 Ghewy Jacob Frans (I4877)
 
54 - Poorteres van Cassel ; Peert (Peerdt/Peirt) Ludovica (I15351)
 
55 - Poorteresse van Ieper ; woonachtig op 't Hofland van Cassel Avegheer Jossynken (I148)
 
56 - Priester gewijd in Langemark op 5 8 1958.
- Licentiaat in de Klassieke Filologie te Leuven, tot professor benoemd aan het kollege te Kortrijk in aug. 1962 
Denys Bernard (I3728)
 
57 - Priester gewijd in september 1786
- Onderpastoor O.L.V Poperinge in 1786
- Onderpastoor St Bertinus Poperinge in 1806
- Pastoor te Ramskappel in 1814
- Pastoor O.L.V. Poperinge in 1815
- Pastoor te Moorslede in 1820 
Verhelst Carolus Ignatius (I14266)
 
58 - Priester gewijd op 2 mei 1870 ;
- Pater op 9 oktober 1880 onder de naam Pater Gonsalve Marie 
De Busschere Carolus Joannes Cornelius Marie (I2714)
 
59 - Priester gewijd te Leuven op 16/7/1893 Hoornaert August (I5162)
 
60 - Priester gewijde te Brugge in december 1852
- Professor te Menen en te Brugge in 1850
- Onderpastoor te Pittem in 1864
- Onderpastoor te Kortrijk (St Maarten) in 1871
- Pastoor te Lauwe vanaf 5/7/1874 
Dewilde Felix (I4396)
 
61 - Reserveluitenant
- Ereteken oorlogsvrijwilliger 1940-45
- Herinneringsereteken oorlog 1940-45 met gekruiste sabels 
Devos Pieter Maurice Jan (I4337)
 
62 - Retraité SNCF
- Vice-président de l'harmonie de Festubert. 
Cailliau Emile Henri (I5230)
 
63 - Ridder in de Kroonorde Goormachtigh Jean (I4999)
 
64 - Ridder in de Leopoldsorde
- Officier in de Kroonorde 
Billiet Marcel Aloise Henri (I369)
 
65 - Ridder in de Orde van Leopold II
- Oorlogsvrijwilliger 1914-18
- Erelid van de Werkrechtersraad te Ieper 
Denys Albert Constant Maria Jozef (I3704)
 
66 - Scheikundig Ingenieur - Licentiaat H.E.I.
- Ere-Afgevaardigde-Beheerder van de n.v. Mandelbloem
- Ere-Voorzitter in de Werkrechtersraad van Roeselare
- Voorzitter-Stichter van de "Lions Club" van Roeselare
- Ridder in de Kroonorde 
Coussement Hubert Louis (I2234)
 
67 - Schepen prochie en Heerlijkheid Lansweert Maillaerd (I5460)
 
68 - sekretaris van het Parket alsook van de gemeenten Eggewaartskapelle,Wulpen, Koksijde.
- lid C.O.O.
- gemeenteraadslid
- voorzitter Kerkfabriek St. Niklaas
- vereerd met het burgerskruis van eerste klas bij KB 30/3/1889 
Cailliau Edmundus Leopoldus (I982)
 
69 - Stafhouder van de raad
- Plaatsvervangend adjunkt-referendaris
- Reserve-Officier
- Ridder in de Leopoldsorde
- Ridder in de Kroonorde
- Oorlogskrijgsgevangene
- Herinneringsmedaille 1940-45 
Roelandts Michel Marie Joseph (I6699)
 
70 - Stichter van Vleesgroothandel Bvba O. Ameloot & Zn ;
- Oudstrijder 1940-45 ; 
Ameloot Omer Marcel (I13127)
 
71 - Tijdstip geboorte : 09.00 u
- Getuigen : Isidore Joseph Faiveau, landbouwer, 33 jr ; Marie Antoine Joseph Helin, 30 jr, beide alhier w. 
Cailliau Casimire Joseph (I5186)
 
72 - Tijdstip geboorte : 14.00 hrs
- Getuigen : Jean Baptiste Leclerc, herder, alhier w. ; Marie Joseph Allant, w. Hon-Hergies. Beiden hebben bevestigd niet te kunnen schrijven. 
Cailliau Albert Joseph (I4997)
 
73 - Tijdstip geboorte : 22 u.
- Getuigen : Jacques Joseph Baurin, kleermaker, 56 jr, Marie Magloire Joseph Hanicq, 21 jr, beide alhier w.  
Cailliau Adelaïde Joseph (I5185)
 
74 - Tijdstip geboorte : 23.30 u.
- Geboren als "Fouquet" maar gewettigd door huwelijk ouders (Gent, 15/6/1892) ;
- Getuigen : Carolus Bonte, 28 jr ; Fredericus Cailliau, 28 jr, beide pompiers, w. Academiestraat. 
Cailliau (Fouquet) Carolus Mauritius (I11761)
 
75 - Tijdstip overlijden : 22.00 u
- Getuigen : Jean Baptiste Cailliau, vader ; Norbert Dekeirel. 
Cailliau Jean Baptist (I1247)
 
76 - Uittreksel militie stad Veurne 17 register 2 flo llv(R.A.B.)
CAILLIAU Eugene nr 311 - garçon meunier ; garçon capable
- visage : ovale
- front : long
- yeux : bleus
- nez : commun
- bouche : grande
- menton :court
- cheveux : chatains 
Cailliau Eugenius Benedictus Ludovicus (I1045)
 
77 - Vereerd met burgersmedaille van 1ste klas ;
- Oud schepen van de gemeente Adinkerke ;
- Voorzitter van de Disraad ; 
Schipman Petrus Jacobus (I9227)
 
78 - Volgens de wens van de overledene wordt haar lichaam geschonken aan de wetenschap (UZ Gent).
- Assen worden uitgestrooid in strooiweide ; 
Devos Margareta Alina Joanna Maria Gerarda (I4331)
 
79 - Voorzitter van de Commissie voor Openbare Onderstand (1925)
- Voorzitter van de kerkfabriek St Michiel
- Stichter en Beheerder der Bouwmaatschappij "De Mandel"
- Stichter van de Vrije Technische Scholen te Roeselare
- Ere-Officier van de Stedelijke Brandweer
- Lid van de H. Hartebond
- Ridder in de Orde van Leopold II (1938)
- Vereerd met het Burgerlijk Kruis Eerste Klas
- Vereerd met het Kruis Pro Ecclesia et Pontifice 
Denys Albert Alberik Maria Jozef (I3703)
 
80 - voorzitter van de kerkfabriek
- Werd schepen van Roeselare in 1921 en bleef het tot 1933
- Medestichter van de bouwmaatschappij "De Mandel"
- Lid van de handelskamer van Roeselare 
Coussement Winoc Michel Amandus (I2370)
 
81 - Voorzitter van plaatselijke Pensioenkas
- Voorzitter van de Leen- en Spaargilde
- Vereerd met het Burgerlijk Ereteken van lste Klas
- Vereerd met de Orde van Leopold II voor bewezen diensten
- 31 jr gemeenteraadslid en 23 jr Schepen 
Ameloot Gustavus Romanus (I56)
 
82 - Was "kerksuisse"te Leffinge. Peene Franciscus Xaverius (I6360)
 
83 - Was burgemeester van Lichtervelde
- Vereerd met de gulden medaille der kroonorde, het burgerlijk ereteken der
lste klas, de medaille van het nationaal herstel, de herinneringsmedaille
van het eeuwfeest den de herinneringsmedaille van de wereldoorlog 
Vermeesch Emilius Eugenius (I8349)
 
84 - was ceurbroeder te veurne Loys Jacobus Ignatius (I5739)
 
85 - was Ceurbroeder te Veurne ; Ameloot Petrus (I85)
 
86 - was ceurbroeder te Veurne ; Ameloot Joannes Baptista (I62)
 
87 - Was ceurbroeder van Veurne Habordein Petrus (I5049)
 
88 - was ceurzuster te Veurne De Merre Joanna Angelina (I3596)
 
89 - Was ceurzuster te Veurne Allende Maria Anna (I30)
 
90 - Was in regiment gelegerd in Noorschote en Zuidschote op 16/17/18/19 oogst in 1644 en had 10 Peerde ruyters in logement Cailliau Antonius (I800)
 
91 - Was lid van de kerkraad
- Was burgemeester in 1860 
Decroos Carolus Ludovicus (I13077)
 
92 - Was onderpastoor te Blaringhem, na 1816 en pastoor te Holque tussen 1819 en 1845. Cailliau Matthieu François (I16659)
 
93 - Was onderpastoor te Gijverinkhove (aug-nov 1680)
- Was onderpastoor te West-Cappel (1681-1689)
- Was pastoor te West-Cappel (1689-1694) 
Cailliau Andreas (I11572)
 
94 - Was oorlogsinvalied
- Uittreksel militie stad Veurne 17 register 2 flo llv (R.A.B.) :
CAILLIAU Jacques - garçon meunier - jongman - reclamé comme fils ainé
- taille l,74
- visage : ovale
- yeux : bleus
- nez : file
- bouche : moyenne
- menton : carré
- cheveux : chatains
- exempté comme ayant servi plus de 5 ans pour et sous le gouvernement français 
Cailliau Joannes Jacobus (I1290)
 
95 - Was pastoor te Eringhem (in 1774) ; Cailliau Jacques François (I15363)
 
96 - Was poorter van Belle Frutsaert Ghislenus (I4781)
 
97 - Was poorter van Cassel ;  Peert Pieter (I16012)
 
98 - Was poorter van Veurne (9/4/1726) Balcaen Anselm Bartholomeus (I184)
 
99 - Was Zuster Maria-Christophe in het Klooster der Zusters van Liefde te Eeklo ; aanvaard in het noviciaat der Zusters van Liefde te Gent op 10/12/1890, geprofest op 10/12/1891 Verhelst Flavia (I8181)
 
100 - Werd op 22/9/1770 priester gewijd te Ieper door Mgr de Wavrans ;
- Op 29/7/1782 bevestigde hij te Elverdinge samen met Augustinus Ryckewaert, kapelaan te Reninge, het overlijden van zijn zuster, Maria Francisca Hosdey te Reninge. Hij was toen kapelaan te Westvleteren
- Op 25 5 1787 deed hij mee aan een concursus, waardoor zijn faculteiten (bijv. biechthoren, prediken) verlengd werden tot de volgende concours in 1789.
- Op 5/3/1791 werd hij door permutatie met Joannes Franciscus Coene, pastoor te Krombeke
- Op 26/12/1797 schreef de Franse Overheid over hem : "Il a conduit les volontaires de sa commune à combattre les républicains. Influence: beaucoup. Il est à craindre.
- Op 16/2/1798 werd het besluit tot zijn deportatie uitgevaardigd. Hij was toen gedomicilieerd te Westvleteren, kanton Haringe
- Op 11 maart 1798 werd hij om 11 uur te Krombeke gearresteerd. Hij werd overgebracht naar de gevangenis van Brugge enstierf uiteindelijk op 22 mei 1799 als banneling en gevangen op het eiland Ré. 
Hosdey Jacbus Alexander (I10952)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 76» Volgende»